Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut I
Evenwijs is als eerste in Nederland gestart met de opleiding Epigenetisch Therapeut. Er zijn bij Evenwijs al heel veel Epigenetisch Therapeuten afgestudeerd. Therapeuten die stuk voor stuk uniek zijn en die het gedachtengoed op hun eigen-wijze manier weten te integreren in hun dagelijkse leven en werk. Therapeuten die over bijzonder veel parate kennis beschikken en gewend zijn naar verbanden te zoeken.

Epigenetica heeft alles te maken met ‘boven de genen’ staande factoren.  In feite zijn dit alle factoren in de ruime omgeving van de genen die in staat zijn genetische processen te beïnvloeden.

Factoren als voeding, beweging of emoties brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.
2 jarige opleiding - 18 lesdagen per jaar
Uitgangspunt van de opleiding Epigenetisch Therapeut is de klinische Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie, kortweg kPNI. Binnen de kPNI wordt gekeken naar de interactie tussen psychologische, neurologische, endocrinologische en immunologische processen. Dit, omdat geen enkel systeem op zichzelf staat en omdat een verstoring op het ene niveau een veranderingen op een ander niveau teweeg kan brengen. Zo zal een virale belasting niet alleen invloed hebben op het afweersysteem maar ook op het hormonale systeem en op de psyche.

Soms kun je of moet je zaken (laten) onderzoeken. Daar waar dit van toepassing en zinvol is zal dat worden behandeld tijdens de lessen.
Voor wie is deze opleiding?
Deze opleiding is voor iedereen die zich bezig houdt met ziekte en gezondheid en voor hen die inzicht willen krijgen in de werking van het lichaam.

Voor deelname aan de opleiding is een diploma/getuigschrift voeding volgens orthomoleculaire principes vereist. Indien je elders al een orthomoleculaire basisopleiding hebt gevolgd, neem dan even contact op, mogelijk kom je in aanmerking voor een ontheffing.

Niveau
De informatie wordt aangeboden op HBO niveau. De lesstof die gedoceerd wordt is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. De informatie wordt in begrijpelijke taal gebracht en is ook zonder medische vooropleiding goed te volgen.

Lesdata
De opleiding duurt twee jaar. Het eerste jaar beslaat 18 lesdagen.

Data jaar I start januari 2018: 28 en 29 jan, 25 en 26 febr, 25 en 26 mrt, 29 en 30 apr, 3 en 4 juni, 8 en 9 juli, 9 en 10 sept, 14 ern 15 okt en 18 en 19 nov.

Data jaar I start sept 2017 (volgeboekt): 22 en 23 sept, 27 en 28 okt, 1 en 2 dec, 5 en 6 jan, 9 en 10 febr, 9 en 10 mrt, 13 en 14 apr, 11 en 12 mei, 15 en 16 juni.

Accreditatie
De opleiding is (mbt de studiepunten) geaccrediteerd door de  NWP.

Erkenning
De opleiding is erkend door de MBOG. Na het behalen van het diploma kun je (als je ook een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's hebt afgerond) lid worden van de MBOG.

Aan- en afmeldingvoorwaarden

Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Themadagen Cursussen Opleidingen Evenementen Keuken activiteiten
- Koudetraining - Marcel Hof
- Lipoedeem

- Zieke kind
- Varia-dag
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Praktijkvoering
- Energiewerk week
- Gewichtsbeheersing
- Praktische farmacologie
- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III

- Lymfe taping (MLD IV)
- Epifysiologie
- Voedingscoach
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Lymfedrainage therapeut
- Piramide Ervaringsdag
- De magnesium tobbe
- Paleo Patisserie workshop
- Praktijk koken (VOE II)
- Samen koken-samen eten
Elke ziekte, aandoening of klacht kent een lichamelijke component (die bijvoorbeeld te maken kan hebben met de voedingsituatie) én een geestelijk-emotionele component (die bijvoorbeeld te maken kan hebben met grenzen stellen). De nadruk ligt tijdens deze opleiding bij de lichamelijke component maar we nemen de geestelijk-emotionele component zeker ook mee.

Een Epigenetisch Therapeut heeft inzicht in de verschillende lichamelijk en emotioneel geestelijke processen en systemen en is in staat een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van de gezondheid of ter preventie van ziekte.
Manuele
Lymfedrainage
Start jaar I: 28 januari 2018
Tijd: 9.30 tot 16.00
Locatie: Dubbelstraat 4, Balk
Kosten: € 1970,-
Inbegrepen: koffie, thee en een hand-out
Docent: Dorothé Lueb
Opgeven: info@evenwijs.nl
Informatie: 06-21637488
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar

Praktische informatie

Thema's jaar I
1. Evolutieleer - ontwikkeling en werking van genen
2.
De spijsvertering - werking en interacties
3.
De spijsvertering - onderzoeken en ziektebeelden
4.
Biochemische pharmacologie - voeding als medicijn
5.
Lichamelijke terugkoppelingsmechanismen I
6. Communicatievaardigheden - coaching
7. Ontgiftingssystemen - fase I, II en III
8. Biochemische pharmacologie - praktijkles
9. Het kind - ontwikkeling prenataal
10.Het kind - aandoeningen en suppletie

11.Ziekte of gedrag als signaalfunctie
12.Lichamelijke terugkoppelingsmechanismen II
13.Biochemische processen in de cel - energieproductie
14.Uitputtingsziektebeelden
15.Immunologie I
16.Immunologie II
17.Ziekte, psyche en emotie I
18.Ziekte, psyche en emotie II

Studiebelasting
In totaal beslaat de opleiding 36 lesdagen. Het eerste jaar beslaat 18 lesdagen.

Gedurende het eerste jaar wordt gewerkt aan de samenstelling van een therapeutenmap. De belasting voor deze opdracht wordt geschat op ongeveer 40 uur. Het totaal aantal uren zelfstudie wordt geschat op 60 tot 90 per jaar. Per week zal de studiebelasting neerkomen op een gemiddelde van 2,5 tot 4 uur, afhankelijk van interesse en persoonlijke omstandigheden.

Klik hier voor de thema's die behandeld worden in jaar II en informatie over de examinering.
De evenwijze leermethode
Om informatie op te slaan heb je eerst kapstokken nodig. Je moet iets hebben om wat aan op te hangen, een basis. Het liefst een basis met een emotionele koppeling. Je moet het als het ware voor je kunnen zien, horen of bij wijze van spreken voelen. De informatie wordt beeldend gebracht met sprekende voorbeelden uit de praktijk. Op die manier kun je nieuwe stof makkelijker integreren en bouw je aan je eigen neuronale netwerk. Als de basis er eenmaal is kun je daar van alles aan ophangen. En dat niet alleen, je kunt de informatie daarna ook makkelijk terug toveren. Je parate kennis breidt zich zo heel makkelijk uit. Je legt steeds makkelijker verbindingen en krijgt een dusdanig stevige basis dat je daar in de dagelijkse praktijk erg veel baat bij hebt.