Een Epigenetisch Therapeut heeft inzicht in de verschillende lichamelijk en emotioneel geestelijke processen en is in staat een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van de gezondheid of ter preventie van ziekte. Het tweede jaar vormt een verdieping van de stof behandeld in het eerste jaar.

Thema's jaar II
19. Bindweefsel
20. Bewegingsapparaat
21. Neurologie I
22. Neurologie II
23. Huid en luchtwegen
24. De ouder wordende mens
25. Onstekingen - het proces
26. Onsteking - ziektebeelden
27. Endocrinologie I
28. Endocrinologie II
29. Chronische pijn
30. Therapeutische interventies I
31. Ruimte innemende processen I
32. Ruimte innemende processen II
33. Biochemische pharmacologie - fytotherapie
34. Praktische interventies
35. Lichamelijke terugkoppelingsmechanismen
36. Therapeutische interventies II
Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut II
2 jarige opleiding - 18 lesdagen per jaar
Voor wie is deze opleiding?
Deze opleiding is voor iedereen die zich bezig houdt met ziekte en gezondheid en voor hen die inzicht willen krijgen in de werking van het lichaam.

Voor deelname aan het tweede jaar is een diploma/getuigschrift Epigenetisch Therapeut I vereist.

Lesdata
De opleiding duurt twee jaar. Het tweede jaar beslaat, net als het eerste jaar, 18 lesdagen.


Data jaar II start sept 2017: 15 en 16 sept, 3 en 4 nov, 8 en 9 dec, 12 en 13 jan, 16 en 17 febr, 16 en 17 mrt, 20 en 21 apr, 25 en 26 mei, 22 en 23 juni.

Accreditatie
De opleiding is (mbt de studiepunten) geaccrediteerd door de NWP.

Erkenning
De opleiding is erkend door de MBOG. Na het behalen van het diploma kun je (als je ook een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's hebt afgerond) lid worden van de MBOG.

Aan- en afmeldingvoorwaarden
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Themadagen Cursussen Opleidingen Evenementen Keuken activiteiten
- Koudetraining - Marcel Hof
- Lipoedeem

- Zieke kind
- Varia-dag
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Praktijkvoering
- Energiewerk week
- Gewichtsbeheersing
- Praktische farmacologie
- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III

- Lymfe taping (MLD IV)
- Epifysiologie
- Voedingscoach
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Lymfedrainage therapeut
- Piramide Ervaringsdag
- De magnesium tobbe
- Paleo Patisserie workshop
- Praktijk koken (VOE II)
- Samen koken-samen eten
Examinering, diplomering
Gedurende het studiejaar wordt de kennis op een speelse wijze getoetst aan de hand van verschillende praktijkvraagstukken. Elk studiejaar wordt afgesloten met een theorie examen. Het tweede studiejaar wordt bovendien afgesloten met een praktijk examen. Indien men zakt voor het examen  wordt de mogelijkheid geboden tot een herkansing.

Men komt in aanmerking voor het diploma "Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut" indien men de examens met goed gevolg heeft afgelegd en de afstudeeropdracht met een voldoende wordt beoordeeld. Bij voldoende aanwezigheid (minimaal 80%) ontvangt men een deelnamecertificaat.
 
Manuele
Lymfedrainage
Start jaar II: 15 september 2017
Tijd: 9.30 tot 16.00
Locatie: Dubbelstraat 4, Balk
Kosten: € 1900,-
Inbegrepen: koffie, thee en een  
hand-out
Docent: Dorothé Lueb
Opgeven: info@evenwijs.nl
Informatie: 06-21637488

Praktische informatie

Studiebelasting
De opleiding duurt twee jaar. De lessen worden in blokken van twee aaneengesloten dagen gegeven. In totaal beslaat de opleiding 36 lesdagen (18 lesdagen per jaar).

Gedurende het eerste jaar van de opleiding wordt gewerkt aan de samenstelling van een therapeutenmap. Gedurende het tweede jaar van de opleiding werkt men aan een afstudeeropdracht. De belasting voor deze opdrachten wordt geschat op ongeveer 40 uur per lesjaar. Het totaal aantal uren zelfstudie per lesjaar wordt geschat op 60 tot 90. Per week zal de studiebelasting neerkomen op een gemiddelde van 2,5 tot 4 uur, afhankelijk van interesse en persoonlijke omstandigheden.
Klaar voor de toekomst
Deze opleiding wordt erkend door de MBOG (maatschappij ter bevordering van orthomoleculaire geneeskunde). Na het behalen van het diploma kun je (als je ook een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's hebt afgerond) lid worden van de MBOG.

De eisen aan the
rapeuten worden (onder invloed van verzekeraars) echter steeds meer aangescherpt. Een basisopleiding zal in de toekomst niet meer voldoende zijn om als Orthomoleculair therapeut geregistreerd te worden. Om mee te groeien met de toekomstige eisen is Evenwijs nu al bezig met de invulling van een 4-jarige Orthomoleculaire beroepsopleiding. Een en ander vindt in overleg met de MBOG en een aantal andere opleiders plaats. Deze 4-jarige beroepsopleiding in wording bevat onderdelen die al enige jaren door Evenwijs gegeven worden en ook nu al erkend zijn door de MBOG. Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut I en II vormen het eerste en tweede jaar. Het derde jaar bevat de modules praktijkvoering en farmacologie alsmede stages en een eindscriptie. Medische Basisvakken kunnen elders (bijvoorbeeld bij Ortholinea of Conamore) worden gevolgd en vormen het vierde (of naar keuze het eerste) jaar. Als kopstudie kan men bij Evenwijs nog een 5e jaar volgen: Epifysiologie.