Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Breed aanbod van educatie
Evenwijs houdt zich bezig met het voorkomen van ziekte en het behoud of terugwinnen van gezondheid. Kennis vinden we daarbij uitermate belangrijk. Door te begrijpen hoe systemen werken en wat de invloed is van omgevingsfactoren kan men zélf in aktie komen. Een beslissing aangaande leefstijl, voeding, suppletie of medicatie kan dan genomen worden op basis van kennis in plaats van angst.

Uitgangspunt van alle scholing bij Evenwijs is de Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie, kortweg kPNI. Een wetenschap die ervan uitgaat dat systemen niet los van elkaar staan maar juist interacteren.
- Koude training - Marcel Hof
- Voedingsleer implementeren
-
Hypoglycemie - Diabetes II
- Lip-oedeem
- De huid

Themadagen

- Epifysiologie
- Voedingscoach
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Lymfedrainage therapeut

Opleidingen

- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Praktijkvoering
- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III
- Gewichtsbeheersingscoach
- Praktische farmacologie

Cursussen

Keukenactiviteiten

Onafhankelijkheid
Evenwijs is, als een van de weinige opleiders in NL, volledig  onafhankelijk. Onafhankelijk wil zeggen: we zijn niet gelieerd aan en hebben geen belangen in een firma (verkopende organisatie). Het enige wat we 'in de verkoop' hebben is kennis. 

Erkenning beroepsonderwijs
Evenwijs heeft een officiële erkenning als aanbieder van kort beroepsonderwijs. Evenwijs is getoetst door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en staat geregistreerd in het Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Een en ander betekent dat de cursussen vrijgesteld zijn van btw.

Erkenning MBOG
De opleiding tot orthomoleculair epigenetisch therapeut wordt erkend door de MBOG (maatschappij ter bevordering van orthomoleculaire geneeskunde). Na het behalen van het desbetreffende diploma kun je (als je ook een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's hebt afgerond) lid worden van de MBOG.
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Themadagen Cursussen Opleidingen Evenementen Keuken activiteiten
- Koudetraining - Marcel Hof
- Hypoglycemie - Diabetes II
- Lipoedeem
- De huid
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Praktijkvoering
- Gewichtsbeheersing
- Praktische farmacologie
- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III

- Epifysiologie
- Voedingscoach
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Lymfedrainage therapeut
- evenwijs event
- Open Dag
- Piramide Ervaringsdag
- De magnesium tobbe
- Paleo Patisserie workshop
- Praktijk koken (VOE II)
- Samen koken-samen eten
Aan- en afmeldingvoorwaarden
Evenwijs hanteert met betrekking tot aan- en afmelden voor cursus, themadag of opleiding de volgende voorwaarden:

Aanmeldingsbeleid
U kunt zich inschrijven per mail. Na ontvangt van de aanmelding volgt een bevestiging plus een factuur. De inschrijving is pas definitief nadat het volledige cursusgeld (themadagen) of de aanbetaling (cursussen en opleiding) is ontvangen. In alle gevallen telt de datum van ontvangst voor de volgorde van inschrijving.

Het volledige cursusgeld dient u voor aanvang van de cursus, themadag of opleiding over te maken tenzij nadrukkelijk een betaling in termijnen is overeengekomen.

Afmeldingsbeleid
Na aanmelding geldt de wettelijke bedenktijd van twee weken (14 kalenderdagen). Men kan zich binnen deze bedenktijd zonder meer afmelden. Indien er tussen aanmelding en afmelding geen scholing is genoten worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien men tussen aanmelding en afmelding scholing heeft genoten is men de kosten van desbetreffende scholing verschuldigd.

Na afloop van de bedenktijd is afmelding tot twee weken (14 kalenderdagen) vóór aanvang van een cursus, themadag of opleiding zonder bijkomende kosten mogelijk.

Na afloop van de bedenktijd is men bij afmelding tot één week (7 kalenderdagen) vóór aanvang van een cursus, themadag of opleiding administratiekosten (10,-) verschuldigd. Bij latere afmeldingen is men het volledige cursusgeld verschuldigd.

Doorgang
Een cursus, themadag of opleiding gaat door bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname heeft Evenwijs het recht de cursus, themadag of opleiding af te lassen cq te verzetten naar een later moment.

Evenementen

- Piramide ervaringsdag
- Evenwijs Event
- Open Dag
Zo zal bij een griep het afweersysteem aan de slag gaan om virussen onschadelijk te maken terwijl het hormoonsysteem de rest op 'no-go' zet. Bij een flinke griep heb je absoluut geen zin om veel te bewegen, je kunt je minder concentreren, wordt wat depressief en voelt je ook écht ziek. Op die manier kan er meer energie richting het immuunsysteem gaan waardoor je ook snel weer beter bent. In feite werkt dit zo bij elk denkbaar ziektebeeld. Er is nooit één oorzaak of één verstoord systeem aan te wijzen. Het is altijd én én.
Om helderheid te krijgen in deze boeiende materie duikt Evenwijs voor je in de biochemie, de fysiologie, de pathologie en de anatomie. We kijken ook naar gedrag, overtuigingen en tal van energetische processen. We slepen alles erbij wat recent wetenschappelijk onderzoek boven water heeft gekregen en beperken ons niet tot één visie of vakgebied, EvenWijs dus!
Accreditatie
Veel beroepsverenigingen stellen als eis dat leden geaccrediteerde bijscholingen volgen. Bij een accreditatie aanvraag wordt de kwaliteit van de aangeboden scholing getoetst. Deze toetsing is bij veel verenigingen verre van gratis (dit loopt op tot 1300,- per toetsing).

Aangezien de kosten van een dergelijke accreditatie aanvraag moeten
worden doorberekend in de cursusprijs voor alle deelnemers (dus ook niet-leden betalen) ziet Evenwijs af van accreditatie aanvragen die 'in de papieren' lopen.

Het voordeel laat zich raden: de cursusprijzen blijven redelijk. De kwaliteit is en blijft natuurlijk uitstekend.

samen koken
&
samen eten
Klaar voor de toekomst

De opleiding Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut wordt erkend door de MBOG. De eisen aan therapeuten worden (onder invloed van verzekeraars) echter steeds meer aangescherpt. Een basisopleiding zal in de toekomst niet meer voldoende zijn om als Orthomoleculair therapeut geregistreerd te worden. Om mee te groeien met de toekomstige eisen is Evenwijs nu al bezig met de invulling van een 4-jarige Orthomoleculaire beroepsopleiding. Een en ander vindt in overleg met de MBOG en een aantal andere opleiders plaats. Deze 4-jarige beroepsopleiding
in wording bevat onderdelen die al enige jaren door Evenwijs gegeven worden en ook nu al erkend zijn.

Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut I en II vormen het eerste en tweede jaar. Het derde jaar bevat de modules praktijkvoering en farmacologie alsmede stages en een eindscriptie. De Medische Basisvakken kunnen elders (bijvoorbeeld bij Ortholinea of Conamore) worden gevolgd en vormen het vierde (of naar keuze het eerste) jaar. Als kopstudie kan men bij Evenwijs nog een 5e jaar volgen: Epifysiologie.
Docenten
Klik hier voor meer informatie over het  Evenwijs team.
- Paleo patisserie
- Samen koken, samen eten
- Voeding II