Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Breed aanbod van educatie
Evenwijs houdt zich bezig met het voorkomen van ziekte en het behoud of terugwinnen van gezondheid. Kennis vinden we daarbij uitermate belangrijk. Door te begrijpen hoe systemen werken en wat de invloed is van omgevingsfactoren kan men zélf in aktie komen. Een beslissing aangaande leefstijl, voeding, suppletie of medicatie kan dan genomen worden op basis van kennis in plaats van angst.

Uitgangspunt van alle scholing bij Evenwijs is de Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie, kortweg kPNI. Een wetenschap die ervan uitgaat dat systemen niet los van elkaar staan maar juist interacteren.
- Koude training - Marcel Hof
- Het kind klachten/suppletie
- EFT workshop
- Lip-oedeem
- Varia-dag

Thema's

- Epifysiologie
- Voedingscoach
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Lymfedrainage therapeut

Opleidingen

- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Praktijkvoering
- Energiewerk week
- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III
- Lymfe-taping (MLD IV)
- Gewichtsbeheersingscoach
- Praktische farmacologie

Cursussen

Keukenactiviteiten

Onafhankelijkheid
Evenwijs is, als een van de weinige opleiders in NL, volledig  onafhankelijk. Onafhankelijk wil zeggen: we zijn niet gelieerd aan en hebben geen belangen in een firma (verkopende organisatie). Het enige wat we 'in de verkoop' hebben is kennis. 

Erkenning beroepsonderwijs
Evenwijs heeft een officiële erkenning als aanbieder van kort beroepsonderwijs. Evenwijs is getoetst door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en staat geregistreerd in het Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Een en ander betekent dat de cursussen vrijgesteld zijn van btw.

Erkenning MBOG
De opleiding tot orthomoleculair epigenetisch therapeut wordt erkend door de MBOG (maatschappij ter bevordering van orthomoleculaire geneeskunde). Na het behalen van het desbetreffende diploma kun je (als je ook een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's hebt afgerond) lid worden van de MBOG.
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Themadagen Cursussen Opleidingen Evenementen Keuken activiteiten
- EFT workshop
'- Lipoedeem

- Zieke kind
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Praktijkvoering
- Energiewerk week
- Praktische farmacologie
- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III
- Epifysiologie
- Voedingscoach
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Lymfedrainage therapeut
- Piramide Ervaringsdag
- De magnesium tobbe
- Paleo Patisserie workshop
- Praktijk koken (VOE II)

Evenementen

- Piramide ervaringsdag
- Samen koken, samen eten
Zo zal bij een griep het afweersysteem aan de slag gaan om virussen onschadelijk te maken terwijl het hormoonsysteem de rest op 'no-go' zet. Bij een flinke griep heb je absoluut geen zin om veel te bewegen, je kunt je minder concentreren, wordt wat depressief en voelt je ook écht ziek. Op die manier kan er meer energie richting het immuunsysteem gaan waardoor je ook snel weer beter bent. In feite werkt dit zo bij elk denkbaar ziektebeeld. Er is nooit één oorzaak of één verstoord systeem aan te wijzen. Het is altijd én én.
Om helderheid te krijgen in deze boeiende materie duikt Evenwijs voor je in de biochemie, de fysiologie, de pathologie en de anatomie. We kijken ook naar gedrag, overtuigingen en tal van energetische processen. We slepen alles erbij wat recent wetenschappelijk onderzoek boven water heeft gekregen en beperken ons niet tot één visie of vakgebied, EvenWijs dus!
Accreditatie
Veel beroepsverenigingen stellen als eis dat leden geaccrediteerde bijscholingen volgen. Bij een accreditatie aanvraag wordt de kwaliteit van de aangeboden scholing getoetst. Deze toetsing is bij veel verenigingen verre van gratis (dit loopt op tot 1300,- per toetsing).

Aangezien de kosten van een dergelijke accreditatie aanvraag moeten
worden doorberekend in de cursusprijs voor alle deelnemers (dus ook niet-leden betalen) ziet Evenwijs af van accreditatie aanvragen die 'in de papieren' lopen.

Het voordeel laat zich raden: de cursusprijzen blijven redelijk. De kwaliteit is en blijft natuurlijk uitstekend.

Energiewerk
week
Klaar voor de toekomst

De opleiding Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut wordt erkend door de MBOG. De eisen aan therapeuten worden (onder invloed van verzekeraars) echter steeds meer aangescherpt. Een basisopleiding zal in de toekomst niet meer voldoende zijn om als Orthomoleculair therapeut geregistreerd te worden. Om mee te groeien met de toekomstige eisen is Evenwijs nu al bezig met de invulling van een 4-jarige Orthomoleculaire beroepsopleiding. Een en ander vindt in overleg met de MBOG en een aantal andere opleiders plaats. Deze 4-jarige beroepsopleiding
in wording bevat onderdelen die al enige jaren door Evenwijs gegeven worden en ook nu al erkend zijn.

Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut I en II vormen het eerste en tweede jaar. Het derde jaar bevat de modules praktijkvoering en farmacologie alsmede stages en een eindscriptie. De Medische Basisvakken kunnen elders (bijvoorbeeld bij Ortholinea of Conamore) worden gevolgd en vormen het vierde (of naar keuze het eerste) jaar. Als kopstudie kan men bij Evenwijs nog een 5e jaar volgen: Epifysiologie.
- Paleo patisserie
- Voeding II
De evenwijze leermethode
Om informatie op te slaan heb je eerst kapstokken nodig. Je moet iets hebben om wat aan op te hangen, een basis. Het liefst een basis met een emotionele koppeling. Je moet het als het ware voor je kunnen zien, horen of bij wijze van spreken voelen. De informatie wordt beeldend gebracht met sprekende voorbeelden uit de praktijk. Op die manier kun je nieuwe stof makkelijker integreren en bouw je aan je eigen neuronale netwerk. Als de basis er eenmaal is kun je daar van alles aan ophangen. En dat niet alleen, je kunt de informatie daarna ook makkelijk terug toveren. Je parate kennis breidt zich zo heel makkelijk uit.