Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Aan- en afmeldingsvoorwaarden
Onafhankelijk
Evenwijs BV is, als een van de weinige opleiders in NL, volledig  onafhankelijk. Onafhankelijk wil zeggen: we zijn niet gelieerd aan en hebben geen belangen in een firma (verkopende organisatie). Het enige wat we 'in de verkoop' hebben is kennis. 

Erkenning
De opleiding tot orthomoleculair epigenetisch therapeut wordt erkend door de MBOG (maatschappij ter bevordering van orthomoleculaire geneeskunde) en de NWP (beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals).

Accreditatie
Veel beroepsverenigingen stellen als eis dat leden geaccrediteerde bijscholingen volgen. Bij een accreditatie aanvraag wordt de kwaliteit van de aangeboden scholing getoetst. Deze toetsing is bij veel verenigingen verre van gratis (dit loopt op tot 1300,- per toetsing).

Aangezien de kosten van een dergelijke accreditatie aanvraag moeten worden doorberekend in de cursusprijs voor alle deelnemers (dus ook niet-leden betalen) ziet Evenwijs af van accreditatie aanvragen die 'in de papieren' lopen. 

Het voordeel laat zich raden: de cursusprijzen blijven redelijk. De kwaliteit is en blijft natuurlijk uitstekend.

Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Losse dagen Cursussen Opleidingen Masterclasses Diversen Informatie
IJsbad training
Fermenteren
Allergie weg
Voeding I
Voeding II
Voeding III
Farmacologie
Praktijkvoering
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Gewichtsbeheersing I
Gewichtsbeheersing II
Voedingscoach
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Epifysiologie III
Voetreflexmassage
Lymfedrainage therapeut
HBO beroepsopleiding ONT
ADHD masterclass
ECS masterclass
Expertise programma
Piramide Ervaringsdag
Online studiehuis
Paleo Patisserie
Aan- afmelden
Meest gestelde vragen
Kennis partners
Alvast aan de slag
Maak er je beroep van
Klaar voor je toekomst
Studiebeurs aanvragen

Afmeldingsbeleid
Na aanmelding geldt de wettelijke bedenktijd van twee weken (14 kalenderdagen). Men kan zich binnen deze bedenktijd zonder meer afmelden. Indien er tussen aanmelding en afmelding geen scholing is genoten worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien men tussen aanmelding en afmelding scholing heeft genoten is men de kosten van desbetreffende scholing verschuldigd.

Na afloop van de bedenktijd is afmelding tot twee weken (14 kalenderdagen) vóór aanvang van een cursus, themadag of opleiding zonder bijkomende kosten mogelijk. Voor alle duidelijkheid: bij afmeldingen die plaatsvinden binnen twee weken (14 kalenderdagen) vóór aanvang van een scholing of bij afmeldingen die gedaan worden na aanvang van een scholing is men het volledige cursusgeld verschuldigd.

Doorgang
Een cursus, themadag of opleiding gaat door bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname heeft Evenwijs het recht de cursus, themadag of opleiding af te lassen cq te verzetten naar een later moment.

Bij een algehele lockdown zal gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden. Theoretische lessen vinden doorgang via een live-stream, Praktische lessen worden verzet of afgelast. De cursist wordt van een wijziging op de hoogte gesteld en kan instemmen of annuleren. In het laatste geval zal het betaalde cursusgeld worden teruggestort.

Inhalen gemiste lessen
Bij de meeste trajecten geldt een minimale aanwezigheidsplicht. We adviseren je met klem de lesdag te volgen op het moment dat hij gegeven wordt. Dan is je plek gereserveerd en rekenen we op je aanwezigheid.

In het verleden was het inhalen van een gemiste opleidingsdag in overleg vrijwel altijd mogelijk. Als gevolg van de genomen overheidsmaatregelen zijn ook wij gebonden aan een maximaal aantal deelnemers. Zolang de overheidsmaatregelen met betrekking tot groepsgrootte en onderlinge afstand gelden kan er géén gemiste opleidingsdag ingehaald worden. Ook doorschuiven naar een andere datum is niet zondermeer mogelijk.

Zodra de overheidsmaatregelen met betrekking tot groepsgrootte en onderlinge afstand ophouden te bestaan kunnen er (onder voorwaarden)
maximaal twee inhalers per lesdag geplaatst gaan worden. Deze inhaalplekken hebben we expliciet gereserveerd voor deelnemers die vanwege een écht urgente situatie een lesdag hebben moeten missen.

Gegevens
Evenwijs gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte gegevens. Lees meer...
Evenwijs heeft ook een protocol datalekken. Lees meer...

Overige reglementen
Algemene voorwaarden opleidingen
Onderwijs en examenreglement
Klachtenprocedure
Studentenstatuut
 
Evenwijs BV hanteert met betrekking tot aan- en afmelden voor cursus, themadag of opleiding de volgende voorwaarden:

Aanmeldingsbeleid
U kunt zich inschrijven per mail. Na ontvangt van de aanmelding volgt een bevestiging plus een factuur. De inschrijving is pas definitief nadat het volledige cursusgeld (themadagen, cursussen) of de aanbetaling (opleidingen) is ontvangen. In alle gevallen telt de datum van ontvangst van het cursusgeld voor de volgorde van inschrijving.

Het volledige cursusgeld dient u voor aanvang van de cursus, themadag of opleiding over te maken tenzij nadrukkelijk een betaling in termijnen is overeengekomen.