Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Epigenetisch Therapeut I
Evenwijs is als eerste in Nederland gestart met de opleiding Epigenetisch Therapeut. Er zijn bij Evenwijs al heel veel Epigenetisch Therapeuten afgestudeerd. Therapeuten die stuk voor stuk uniek zijn en die het gedachtengoed op hun eigen-wijze manier weten te integreren in hun dagelijkse leven en werk. Therapeuten die over bijzonder veel parate kennis beschikken en gewend zijn naar verbanden te zoeken.

Epigenetica heeft alles te maken met ‘boven de genen’ staande factoren.  In feite zijn dit alle factoren in de ruime omgeving van de genen die in staat zijn genetische processen te beïnvloeden.

Factoren als voeding, beweging of emoties brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.
1e jaar van een 2 jarige opleiding
Uitgangspunt van de opleiding Epigenetisch Therapeut is de klinische Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie, kortweg kPNI. Binnen de kPNI wordt gekeken naar de interactie tussen psychologische, neurologische, endocrinologische en immunologische processen. Dit, omdat geen enkel systeem op zichzelf staat en omdat een verstoring op het ene niveau een veranderingen op een ander niveau teweeg kan brengen. Zo zal een virale belasting niet alleen invloed hebben op het afweersysteem maar ook op het hormonale systeem en op de psyche.

Soms kun je of moet je zaken (laten) onderzoeken. Daar waar dit van toepassing en zinvol is zal dat worden behandeld tijdens de lessen.
Voor wie is deze opleiding?
Deze opleiding is voor iedereen die zich bezig houdt met ziekte en gezondheid en voor hen die inzicht willen krijgen in de werking van het lichaam.

Eisen vooropleiding
Voor deelname aan de opleiding is een diploma/getuigschrift voeding volgens orthomoleculaire principes vereist.

Indien je elders al een meerdaagse voedingscursus hebt gevolgd, neem dan even contact op, wellicht kom je in aanmerking voor een ontheffing. Indien je ontheffing krijgt dien je voorafgaand aan de opleiding deel te nemen aan de speed-up dag.

Niveau
De informatie wordt aangeboden op HBO niveau. De lesstof die gedoceerd wordt is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. De informatie wordt in begrijpelijke taal gebracht en is ook zonder medische vooropleiding goed te volgen.

Lesdata
De opleiding duurt twee jaar. Het eerste jaar beslaat 18 lesdagen.

Data jaar I start sept 2019 (zo-ma): 22 en 23 sept, 27 en 28 okt, 1 en 2 dec, 12 en 13 jan 2020, 16 en 17 febr, 15 en 16 mrt, 19 en 20 apr, 17 en 18 mei, 21 en 22 juni.

Accreditatie
De opleiding is (mbt de studiepunten) geaccrediteerd door de  NWP.

Erkenning
De totale ONT opleiding ligt ter goedkeuring bij de SNRO. Zij moeten nog een uitspraak doen mbt de erkenning.
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen Evenementen Diversen
- Parkinson
- Oerkoken
- Adem en koudetraining
- Sport en voeding
- Topdag Voeding

-
Speed-up dag
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Farmacologie
- Praktijkvoering
-
P&T Jong volwassenen
- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III
- Voedingscoach
- Voetreflexmassage
- Lymfedrainage therapeut
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Epigenetisch Therapeut III
- HBO beroepsopleiding ONT
- Evenwijs Viert Event
- Piramide Ervaringsdag
- Detox driedaagse
- Paleo Patisserie
- Maak er je beroep van
- Klaar voor je toekomst

- Studiebeurs aanvragen

Elke ziekte, aandoening of klacht kent een lichamelijke component (die bijvoorbeeld te maken kan hebben met de voedingsituatie) én een geestelijk-emotionele component (die bijvoorbeeld te maken kan hebben met grenzen stellen). De nadruk ligt tijdens deze opleiding bij de lichamelijke component maar we nemen de geestelijk-emotionele component zeker ook mee.

Een Epigenetisch Therapeut heeft inzicht in de verschillende lichamelijk en emotioneel geestelijke processen en systemen en is in staat een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van de gezondheid of ter preventie van ziekte.
30 jarig
Jubileum
Start jaar I: 22 september 2019
Tijd: 9.30 tot 16.30
Locatie: Dubbelstraat 4, Balk
Kosten: € 2195,-
Inbegrepen: koffie, thee en een hand-out
Docent: Dorothé Lueb
Opgeven: info@evenwijs.nl
Informatie: 06-21637488

Praktische informatie

Thema's jaar I
1. Evolutieleer - ontwikkeling en werking van genen
2.
De spijsvertering - werking en interacties
3.
De spijsvertering - onderzoeken en ziektebeelden
4.
Biochemische pharmacologie - voeding als medicijn
5.
Lichamelijke terugkoppelingsmechanismen I
6. Communicatievaardigheden - coaching
7. Ontgiftingssystemen - fase I, II en III
8. Ontgiftingssystemen - praktijkles
9. Biochemische processen in de cel - energieproductie
10.Uitputtingsziektebeelden
11.Het kind - ontwikkeling prenataal
12.Het kind - aandoeningen en suppletie

13.Ziekte of gedrag als signaalfunctie
14.Lichamelijke terugkoppelingsmechanismen II
15.Immunologie I
16.Immunologie II
17.Ziekte, psyche en emotie I
18.Ziekte, psyche en emotie II

Studiebelasting
In totaal beslaat de opleiding epigenetisch therapeut 36 lesdagen verdeeld over twee jaar. Elk jaar beslaat 18 lesdagen waarin 126 contacturen vorm krijgen. Zelfstudie bestaat uit het bestuderen van de hand-out, het uitwerken van  aantekeningen en het lezen van onderzoeken en literatuur.

In het eerste jaar schrijf je samen met een medestudent een review. Daarnaast is het de bedoeling dat je praktijk ervaring opdoet door het daadwerkelijk inzetten en uitwerken van een aantal protocollen. Het totaal aantal ECT's voor het eerste jaar, inclusief opdrachten, intercollegiaal overleg, buitenschoolse en vakoverstijgende activiteiten en toetsingsmomenten bedraagt 58,86.

Klik hier voor de thema's die behandeld worden in jaar II en informatie over de examinering.
De
leerdoelen per lesblok kun je hier downloaden
De evenwijze leermethode
Om informatie op te slaan heb je eerst kapstokken nodig. Je moet iets hebben om wat aan op te hangen, een basis. Het liefst een basis met een emotionele koppeling. Je moet het als het ware voor je kunnen zien, horen of bij wijze van spreken voelen. De informatie wordt beeldend gebracht met sprekende voorbeelden uit de praktijk. Op die manier kun je nieuwe stof makkelijker integreren en bouw je aan je eigen neuronale netwerk. Als de basis er eenmaal is kun je daar van alles aan ophangen. En dat niet alleen, je kunt de informatie daarna ook makkelijk terug toveren. Je parate kennis breidt zich zo heel makkelijk uit. Je legt steeds makkelijker verbindingen en krijgt een dusdanig stevige basis dat je daar in de dagelijkse praktijk erg veel baat bij hebt.
Studiepunten
Het aantal te behalen studiepunten wordt uitgedrukt in ECT's. Elk studiejaar staat voor 58,86 ECT's. In totaal (jaar I en II) dus 117,72

ECT berekening
Bij de ECT berekening (1 contactuur staat voor 6 zelfstudieuren) wordt uitgegaan van van het volgende: a) voorafgaand aan de studie weet je helemaal niets; b) na bestudering beheers je de stof volledig en c) na bestudering kun je de stof op het niveau van de docent ook reproduceren.

De uiteindelijke studiebelasting is niet alleen afhankelijk van je persoonlijke inzet en capaciteiten maar ook van het te bereiken doel (wat wil je ermee?).
Aan- en afmeldingvoorwaarden
Privacy reglement