Een Epigenetisch Therapeut heeft inzicht in de verschillende lichamelijk en emotioneel geestelijke processen en is in staat een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van de gezondheid of ter preventie van ziekte. Het tweede jaar vormt een verdieping van de stof behandeld in het eerste jaar.

Thema's jaar II
19. Bindweefsel
20. Bewegingsapparaat
21. Neurologie I
22. Neurologie II
23. Huid en luchtwegen
24. De ouder wordende mens
25. Onstekingen - het proces
26. Onstekingen - ziektebeelden
27. Endocrinologie I
28. Endocrinologie II
29. Chronische pijn
30. Lymfe en nieren
31. Ruimte innemende processen I
32. Ruimte innemende processen II
33. Biochemische pharmacologie - fytotherapie
34. Praktische interventies
35. Lichamelijke terugkoppelingsmechanismen III
36. Therapeutische interventies

De leerdoelen per lesblok kun je hier downloaden
Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Epigenetisch Therapeut II
2e jaar van een 2 jarige opleiding
Voor wie is deze opleiding?
Deze opleiding is voor iedereen die zich bezig houdt met ziekte en gezondheid en voor hen die inzicht willen krijgen in de werking van het lichaam.

Voor deelname aan het tweede jaar is een diploma/getuigschrift Epigenetisch Therapeut I vereist.

Lesdata
Het tweede jaar beslaat, net als het eerste jaar, 18 lesdagen.

Data jaar II start januari 2019: 20 en 21 jan, 24 en 25 febr, 24 en 25 mrt, 28 en 29 apr, 26 en 27 mei, 30 juni en 1 juli, 15 en 16 sept, 20 en 21 okt, 24 en 25 nov.

Accreditatie
De opleiding is (mbt de studiepunten) geaccrediteerd door de NWP.

Erkenning
De totale ONT opleiding ligt ter goedkeuring bij de SNRO. Zij moeten nog een uitspraak doen mbt de erkenning.

Na het behalen alle modules kun je (als je ook een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's hebt afgerond) mogelijk lid worden van de MBOG of de NWP.
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen Evenementen Diversen
- Parkinson
- Oerkoken
- Adem en koudetraining
- Sport en voeding
- Topdag Voeding

-
Speed-up dag
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Farmacologie
- Praktijkvoering
-
P&T Jong volwassenen
- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III
- Voedingscoach
- Voetreflexmassage
- Lymfedrainage therapeut
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Epigenetisch Therapeut III
- HBO beroepsopleiding ONT
- Evenwijs Viert Event
- Piramide Ervaringsdag
- Detox driedaagse
- Paleo Patisserie
- Maak er je beroep van
- Klaar voor je toekomst

- Studiebeurs aanvragen

 
 
30 jarig
Jubileum
Start jaar II: 20 januari 2019
Tijd: 9.30 tot 16.30
Locatie: Dubbelstraat 4, Balk
Kosten: € 1970,-
Inbegrepen: koffie, thee en een  
hand-out
Docent: Dorothé Lueb
Opgeven: info@evenwijs.nl
Informatie: 06-21637488

Praktische informatie

Studiebelasting
De opleiding duurt twee jaar. De lessen worden in blokken van twee aaneengesloten dagen gegeven. Elk jaar beslaat 18 lesdagen waarin 126 contacturen vorm krijgen. Zelfstudie bestaat uit het bestuderen van de hand-out, het uitwerken van  aantekeningen en het lezen van onderzoeken en literatuur.

In het tweede jaar werk je aan de samenstelling van een therapeutenmap. Daarnaast is het de bedoeling dat je praktijk ervaring opdoet door het daadwerkelijk inzetten en uitwerken van een aantal protocollen. Het totaal aantal ECT's voor het eerste jaar, inclusief opdrachten, intercollegiaal overleg, buitenschoolse en vakoverstijgende activiteiten en toetsingsmomenten bedraagt 58,86.

Examinering, diplomering
Gedurende het studiejaar wordt de kennis op een speelse wijze getoetst aan de hand van verschillende praktijkvraagstukken. Elk studiejaar wordt afgesloten met een theorie examen. Het tweede studiejaar wordt bovendien afgesloten met een praktijk examen. Indien men zakt voor het examen wordt de mogelijkheid geboden tot een herkansing.

Men komt in aanmerking voor het diploma "Epigenetisch Therapeut" indien men de examens met goed gevolg heeft afgelegd en de afstudeeropdracht met een voldoende wordt beoordeeld. Bij voldoende aanwezigheid (minimaal 95%) ontvangt men een deelnamecertificaat.
Klaar voor de toekomst
Je kunt met de kennis die je opdoet zondermeer aan de slag als Epigenetisch Therapeut. Wel is het handig een aantal zaken (vooraf) te regelen. Lees meer....

Als je jezelf wilt aansluiten bij een beroepsvereniging dan dien je te voldoen aan de eisen van desbetreffende beroepsvereniging. In ieder geval kun je (moet je) de Medische Basisvakken volgen. Deze dienen CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's. De medische basisvakken kun je bij diverse instituten volgen (bijvoorbeeld bij Ortholinea of bij Conamore).

Als je je bijvoorbeeld wilt aansluiten bij de NWP of de MBOG dan vragen zij ook van je dat je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt. In feite stellen zij een vierjarige HBO opleiding met voldoende ECT's als eis. Evenwijs heeft een modulair opgezette opleiding die daarin voorziet. Epigenetisch Therapeut I en II maken deel uit van de HBO beroepsopleding tot Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut. Lees meer....
Studiepunten
Het aantal te behalen studiepunten wordt uitgedrukt in ECT's. Elk studiejaar staat voor 58,86 ECT's. In totaal (jaar I en II) dus 117,72

ECT berekening
Bij de ECT berekening (1 contactuur staat voor 6 zelfstudieuren) wordt uitgegaan van van het volgende: a) voorafgaand aan de studie weet je helemaal niets; b) na bestudering beheers je de stof volledig en c) kun je de stof op het niveau van de docent ook reproduceren.

De uiteindelijke studiebelasting is niet alleen afhankelijk van je persoonlijke inzet en capaciteiten maar ook van het te bereiken doel (wat wil je ermee?).
Aan- en afmeldingvoorwaarden
Privacy reglement