Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Breed aanbod van educatie
Evenwijs houdt zich bezig met het voorkomen van ziekte en het behoud of terugwinnen van gezondheid. Kennis vinden we daarbij uitermate belangrijk. Door te begrijpen hoe systemen werken en wat de invloed is van omgevingsfactoren kan men zélf in aktie komen. Een beslissing aangaande leefstijl, voeding, suppletie of medicatie kan dan genomen worden op basis van kennis in plaats van angst.

Uitgangspunt van alle scholing bij Evenwijs is de Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie, kortweg kPNI. Een wetenschap die ervan uitgaat dat systemen niet los van elkaar staan maar juist interacteren.
- Allergie weg
- IIsbad training
- Piramide ervaringsdag

Losse dagen

- Voedingscoach
- Epifysiologie I
- Epifysiologie II
- Epifysiologie III

- ONT beroepsopleiding
- ONT in schema

Opleidingen

- Voeding I*
- Voeding II*
- Voeding III*
- Praktijkvoering*
- Praktische farmacologie*

- Gewichtsbeheersing I
- Gewichtsbeheersing II

- BrainQ ADHD therapeut
- BrainQ ECS masterclass

Modules / Cursussen

Keukenactiviteiten

Erkenning beroepsonderwijs
Evenwijs heeft een officiële erkenning als aanbieder van kort beroepsonderwijs. Evenwijs is getoetst door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en staat geregistreerd in het Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Een en ander betekent dat de cursussen vrijgesteld zijn van btw.

Erkende beroepsopleiding
De 4 jarige HBO beroepsopleiding voor orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut (ONT) heeft het SNRO keurmerk en wordt erkend door de NWP, de MBOG, de LVNT en de FAGT.
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Losse dagen Cursussen Opleidingen Masterclasses Diversen Informatie
IJsbad training
Fermenteren
Allergie weg
Voeding I
Voeding II
Voeding III
Farmacologie
Praktijkvoering
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Gewichtsbeheersing I
Gewichtsbeheersing II
Voedingscoach
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Epifysiologie III
Voetreflexmassage
Lymfedrainage therapeut
HBO beroepsopleiding ONT
ADHD masterclass
ECS masterclass
Expertise programma
Piramide Ervaringsdag
Online studiehuis
Paleo Patisserie
Aan- afmelden
Meest gestelde vragen
Kennis partners
Alvast aan de slag
Maak er je beroep van
Klaar voor je toekomst
Studiebeurs aanvragen

- Webinars
- Online studiehuis
- Expertise Programma
Zo zal bij een griep het afweersysteem aan de slag gaan om virussen onschadelijk te maken terwijl het hormoonsysteem de rest op 'no-go' zet. Bij een flinke griep heb je absoluut geen zin om veel te bewegen, je kunt je minder concentreren, wordt wat depressief en voelt je ook écht ziek. Op die manier kan er meer energie richting het immuunsysteem gaan waardoor je ook snel weer beter bent. In feite werkt dit zo bij elk denkbaar ziektebeeld. Er is nooit één oorzaak of één verstoord systeem aan te wijzen. Het is altijd én én.
Om helderheid te krijgen in deze boeiende materie duikt Evenwijs voor je in de biochemie, de fysiologie, de pathologie en de anatomie. We kijken ook naar gedrag, overtuigingen en tal van energetische processen. We slepen alles erbij wat recent wetenschappelijk onderzoek boven water heeft gekregen en beperken ons niet tot één visie of vakgebied, EvenWijs dus!
- Fermenteren
- Voeding II (praktijkdag)
- Voeding II (thuis module)
De evenwijze leermethode

Om informatie op te slaan heb je eerst kapstokken nodig. Je moet iets hebben om wat aan op te hangen, een basis. Het liefst een basis met een emotionele koppeling. Je moet het als het ware voor je kunnen zien, horen of bij wijze van spreken voelen. De informatie wordt beeldend gebracht met sprekende voorbeelden uit de praktijk. Op die manier kun je nieuwe stof makkelijker integreren en bouw je aan je eigen neuronale netwerk. Als de basis er eenmaal is kun je daar van alles aan ophangen. En dat niet alleen, je kunt de informatie daarna ook makkelijk terug toveren. Je parate kennis breidt zich zo heel makkelijk uit.

Accreditatie
Veel beroepsverenigingen stellen als eis dat leden geaccrediteerde bijscholingen volgen. Bij een accreditatie aanvraag wordt de kwaliteit van de aangeboden scholing getoetst. Deze toetsing is bij veel verenigingen verre van gratis (dit loopt op tot 1300,- per toetsing). Aangezien de kosten van een dergelijke accreditatie aanvraag moeten worden doorberekend in de cursusprijs voor alle deelnemers (dus ook niet-leden betalen) ziet Evenwijs af van accreditatie aanvragen die 'in de papieren' lopen. Het voordeel laat zich raden: de cursusprijzen blijven redelijk. De kwaliteit is en blijft natuurlijk uitstekend.

Klaar voor de toekomst
De eisen aan therapeuten worden (onder invloed van verzekeraars) steeds meer aangescherpt. Een basisopleiding is niet meer voldoende om als therapeut bij een beroepsvereniging geregistreerd te worden. Evenwijs voorziet in een HBO beroepsopleiding voor orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeuten. Lees meer....

In aansluiting op deze opleiding kun je de Medische Basisvakken (CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's) volgen (bijvoorbeeld bij Conamore) waardoor je voldoet aan de eisen tot aansluiting bij de NWP en de MBOG.
Ruim 30 jaar ervaring
Evenwijs heeft in 2019 haar 30 jarige jubileum geviert.

Onafhankelijk
Evenwijs is, als een van de weinige opleiders in NL, volledig  onafhankelijk. Onafhankelijk wil zeggen: we zijn niet gelieerd aan en hebben geen belangen in een firma (verkopende organisatie). Het enige wat we 'in de verkoop' hebben is kennis.

Team
Kijk hier voor meer info over ons team

Diversen

Lichaamswerk

- Manuele lymfedrainage
- Voetreflexmassage
*ONT modules (ook los te volgen)
ONT = Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut