Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Breed aanbod van educatie
Evenwijs houdt zich bezig met het voorkomen van ziekte en het behoud of terugwinnen van gezondheid. Kennis vinden we daarbij uitermate belangrijk. Door te begrijpen hoe systemen werken en wat de invloed is van omgevingsfactoren kan men zélf in aktie komen. Een beslissing aangaande leefstijl, voeding, suppletie of medicatie kan dan genomen worden op basis van kennis in plaats van angst.

Uitgangspunt van alle scholing bij Evenwijs is de Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie, kortweg kPNI. Een wetenschap die ervan uitgaat dat systemen niet los van elkaar staan maar juist interacteren.
- Parkinson patiëntendag
- Topdag voeding
- Schildklier

Thema's

- Epifysiologie
- Voedingscoach
- Voetreflexmassage
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Lymfedrainage therapeut
- HBO beroepsopleiding ONT

Opleidingen

- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III
- Praktijkvoering
- Gewichtsbeheersing
- Praktische farmacologie

Cursussen

Keukenactiviteiten

Onafhankelijkheid
Evenwijs is, als een van de weinige opleiders in NL, volledig  onafhankelijk. Onafhankelijk wil zeggen: we zijn niet gelieerd aan en hebben geen belangen in een firma (verkopende organisatie). Het enige wat we 'in de verkoop' hebben is kennis. 

Erkenning beroepsonderwijs
Evenwijs heeft een officiële erkenning als aanbieder van kort beroepsonderwijs. Evenwijs is getoetst door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en staat geregistreerd in het Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Een en ander betekent dat de cursussen vrijgesteld zijn van btw.

Erkenning beroepsopleiding
De HBO beroepsopleiding voor orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut van Evenwijs wordt op dit moment getoetst door de SNRO. Bij een positief beoordelingsresultaat (waar we natuurlijk niet aan twijfelen) geeft deze HBO opleiding erkenning voor het lidmaatschap van de MBOG en de NWP.
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen Evenementen Diversen
- Parkinson Patiëntendag
- Topdag voeding
- Fermenteren

- Schildklier
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Farmacologie
- Gewichtsbeheersing

- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III
- Voedingscoach
- Voetreflexmassage
- Lymfedrainage therapeut
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Epigenetisch Therapeut III
- HBO beroepsopleiding ONT
- Piramide Ervaringsdag
- Detox driedaagse
- Paleo Patisserie
- Maak er je beroep van
- Klaar voor je toekomst

- Hulpmiddel privacywet

Evenementen

- Piramide ervaringsdag
- Detox driedaagse
Zo zal bij een griep het afweersysteem aan de slag gaan om virussen onschadelijk te maken terwijl het hormoonsysteem de rest op 'no-go' zet. Bij een flinke griep heb je absoluut geen zin om veel te bewegen, je kunt je minder concentreren, wordt wat depressief en voelt je ook écht ziek. Op die manier kan er meer energie richting het immuunsysteem gaan waardoor je ook snel weer beter bent. In feite werkt dit zo bij elk denkbaar ziektebeeld. Er is nooit één oorzaak of één verstoord systeem aan te wijzen. Het is altijd én én.
Om helderheid te krijgen in deze boeiende materie duikt Evenwijs voor je in de biochemie, de fysiologie, de pathologie en de anatomie. We kijken ook naar gedrag, overtuigingen en tal van energetische processen. We slepen alles erbij wat recent wetenschappelijk onderzoek boven water heeft gekregen en beperken ons niet tot één visie of vakgebied, EvenWijs dus!
Accreditatie
Veel beroepsverenigingen stellen als eis dat leden geaccrediteerde bijscholingen volgen. Bij een accreditatie aanvraag wordt de kwaliteit van de aangeboden scholing getoetst. Deze toetsing is bij veel verenigingen verre van gratis (dit loopt op tot 1300,- per toetsing).

Aangezien de kosten van een dergelijke accreditatie aanvraag moeten
worden doorberekend in de cursusprijs voor alle deelnemers (dus ook niet-leden betalen) ziet Evenwijs af van accreditatie aanvragen die 'in de papieren' lopen.

Het voordeel laat zich raden: de cursusprijzen blijven redelijk. De kwaliteit is en blijft natuurlijk uitstekend.

Maak er je beroep van
In principe kun je jezelf met elke opleidingsachtergrond therapeut noemen. Natuurlijk kun je beter goed geschoold zijn, maar het is geen beschermde beroepstitel dus het kan. Hoe dan ook is het altijd  handig een aantal zaken goed te regelen. Lees meer...


Klaar voor de toekomst

De eisen aan therapeuten worden (onder invloed van verzekeraars) steeds meer aangescherpt. Een basisopleiding is niet meer voldoende om als therapeut bij een beroepsvereniging geregistreerd te worden. Evenwijs voorziet in een HBO beroepsopleiding voor orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeuten. Lees meer....

In aansluiting op deze opleiding kun je de Medische Basisvakken (
CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's) volgen (bijvoorbeeld bij Ortholinea of Conamore) waardoor je voldoet aan de eisen tot aansluiting bij de MBOG of de NWP.
- Paleo patisserie
- Fermenteren
De evenwijze leermethode
Om informatie op te slaan heb je eerst kapstokken nodig. Je moet iets hebben om wat aan op te hangen, een basis. Het liefst een basis met een emotionele koppeling. Je moet het als het ware voor je kunnen zien, horen of bij wijze van spreken voelen. De informatie wordt beeldend gebracht met sprekende voorbeelden uit de praktijk. Op die manier kun je nieuwe stof makkelijker integreren en bouw je aan je eigen neuronale netwerk. Als de basis er eenmaal is kun je daar van alles aan ophangen. En dat niet alleen, je kunt de informatie daarna ook makkelijk terug toveren. Je parate kennis breidt zich zo heel makkelijk uit.
Team
Kijk hier voor meer info over ons team