Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum

Praktische informatie

Parkinson patiëntendag
Bij de ziekte van Parkinson vindt er een progressief verlies plaats van zenuwcellen in de substantia nigra die de neurotransmitter dopamine produceren. Het tekort aan dopamine leidt tot kenmerkende motorische symptomen, waaronder beven, stijfheid, bewegingsvertraging en een gestoorde houdingsbalans. Vroeger of later in het ziekteverloop kunnen autonome functiestoornissen (zoals obstipatie en incontinentie) en psychische stoornissen (zoals stemmings- en angststoornissen en dementie) optreden.
speed-up dag
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen Evenementen Diversen
- Parkinson
- Oerkoken
- Topdag Voeding

-
Speed-up dag
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Farmacologie
- Praktijkvoering
-
P&T Jong volwassenen
- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III
- Voedingscoach
- Epifysiologie I
- Epifysiologie II
- Epifysiologie III
- Lymfedrainage therapeut
- HBO beroepsopleiding ONT
- Evenwijs Viert Event
- Piramide Ervaringsdag
- Detox driedaagse
- Paleo Patisserie
- Maak er je beroep van
- Klaar voor je toekomst

- Studiebeurs aanvragen

Datum: woensdag 12 december
Tijd: 10.00 tot 16.00
Locatie: Dubbelstraat 4, Balk
Kosten: € 60,-
Inbegrepen: koffie, thee, lunch
Docent: Dorothé Lueb
Opgeven: info@evenwijs.nl
Informatie: 06-21637488
 
 
30 jarig
Jubileum
Voor wie is deze scholing?
Deze dag is geschikt voor parkinson patiënten. Een begeleider/partner mag voor half geld (30 euro) deelnemen.

De lesstof wordt helder en duidelijk uitgelegd en is ook voor leken goed te volgen.

Er is bovendien ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het delen van praktische kennis.

Niveau
De informatie wordt aangeboden op MBO niveau.

Uitgangspunt is de Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie, kortweg kPNI. Een wetenschap die ervan uitgaat dat systemen niet los van elkaar staan maar juist interacteren.
Er zijn primaire en secundaire parkinsonismen. De ziekte van Parkinson is een primair parkinsonisme. Bij secundair parkinsonisme gaat het vooral om parkinsonisme door een externe oorzaak; bijvoorbeeld medicamenteus, toxinen, infectieus, metabool en structureel. In 2016 waren er naar schatting 49.400 mensen bij wie de huisarts de diagnose parkinsonisme heeft gesteld: 28.600 mannen en 20.800 vrouwen (jaarprevalentie). Het gaat hier om alle vormen van parkinsonisme, waarvan de ziekte van Parkinson de voornaamste groep uitmaakt.
De gebruikelijke behandeling van de ziekte van Parkinson is niet gericht op genezing maar op symptoombestrijding. Sinds 1967 staat het geneesmiddel L-dopa daarin centraal. De dopaminerge therapie heeft tot een verbetering van de levensverwachting en de kwaliteit van leven geleid. De levensverwachting is echter nog wel korter dan die van de algemene bevolking (Beyer et al., 2001; Fall et al., 2003). L-Dopa kan worden beschouwd als hulpmiddel; niet als geneesmiddel.
Symptoombestrijding leidt niet tot een verbetering op langere termijn en zéker niet tot genezing; dat is een ieder duidelijk. Quick fixes en wonderpillen bestaan (voorzover bekend) ook niet.

Als er dus iets moet veranderen, dan moet er ook écht iets gaan veranderen. Deze dag is voor patiënten die daadwerkelijk bereid zijn tot verandering.

Tijdens deze dag brengen we in kaart welke factoren, processen en werkingsmechanismen een bijdrage leveren aan het klachtenbeeld. Ook kijken we naar de praktische implicaties hiervan. Wat zou je moeten veranderen om....

Aan het einde van de dag heb je meer zicht gekregen op het ziektebeeld en begrijp je waar de bedreigingen vandaan komen maar ook waar de kansen liggen. En kansen, die zijn er zéker.
Aan- en afmeldingvoorwaarden
Privacy reglement