Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Schildklier
Therapeutische bijscholing
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen Evenementen Diversen
- Bijnieren
- Parkinson
- Schildklier
- Fermenteren
- Topdag voeding

- Bloeddrukregulatie

- Sport en voeding I
- Sport en voeding II
-
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Lymfedrainage I
- Lymfedrainage II
- Lymfedrainage III
- Biochemie
- Farmacologie
- Praktijkvoering
- P&T Jong volwassenen
- Voedingscoach
- Epifysiologie I
- Epifysiologie II
- Epifysiologie III
- Lymfedrainage therapeut
- HBO beroepsopleiding ONT
- ONT-aangepast programma
- Piramide Ervaringsdag
- Detox driedaagse
- Terugkomdagen
- Paleo Patisserie

- Open Dag
- Alvast aan de slag
- Maak er je beroep van
- Klaar voor je toekomst
- Studiebeurs aanvragen


* bereikbaar tijdens kantooruren
De schildklier is een belangrijke hormoonklier. Hij reageert op alle homeostatische verstoringen maar doet dat niet op eigen houtje. Het homeostatische evenwicht in het lichaam wordt in de gaten gehouden door de hersenstam. De hersenstam geeft een ‘verstoring’ door aan de hypothalamus. Deze zorgt ervoor dat het lichaam geactiveerd wordt om het evenwicht weer te herstellen. Ook wordt er een sensatie aan de verstoring gekoppeld, bijvoorbeeld ‘het voelt koud’ of ‘het voelt dorst’. Afhankelijk van de verstoring worden één of meerdere regulerende systemen geactiveerd, de schildklier wordt er echter altijd bij betrokken.
 
De hypothalamus maakt TRH (thyroïd releasing hormon). TRH stimuleert de hypofyse tot de aanmaak van TSH (thyroïd stimulating hormon). TSH stimuleert de schildklier tot de aanmaak van T4 (Thyroxine). T4 wordt m.b.v. selenium gedejodeerd waarna T3 (trijoodthyronin) ontstaat. T3 kan de celmembraan passeren en werkt in op het DNA van de cel. Het activeert de stofwisseling en is daardoor verantwoordelijk voor de energie-aanmaak. Afhankelijk van de situatie kan er ook rT3 (reverse T3) worden geproduceerd. Dit heeft een remmend effect op de stofwisseling maar een stimulerend effect op het afweersysteem.
Thyroid Issues illustrated with Chalk on Blackboard
Anatomy of the thyroid gland. Digital illustration.
Autoimmune thyroiditis, Hashimoto's disease. 3D illustration showing antibodies attacking thyroid gland
Tijdens deze bijscholing duiken we in deze boeiende materie. Behandeld worden verschillende oorzakelijke verbanden en verstoorde processen. Ook kijken we naar de gebruikelijke lab onderzoeken en de waarde daarvan. Daarna volgen diverse interventie mogelijkheden. Aan het einde van de dag heb je voldoende handvatten om ermee aan de slag te gaan.
Met betrekking tot de schildklier kennen we een hyperthyroïdie (overfunctie) of een hypothyroïdie (onderfunctie). Er kan sprake zijn van een auto-immuun proces. De meest voorkomende zijn de ziekte van Graves en de ziekte van Hashimoto. Ook kan de schildklier opgezwollen raken. Dat fenomeen wordt struma of krop genoemd. Het een sluit het ander niet uit. Een Hashimoto bijvoorbeeld brengt een hypothyroïdie met zich mee en de schildklier kan tegelijkertijd opgezwollen zijn.
Een verstoring van de schildklier heeft natuurlijk wel gevolgen voor het lichaam. Een overfunctie gaat gepaard met gewichtsverlies, grote eetlust, grote warmteproductie, sterke zweetsecretie, nervositeit en hartkloppingen. Bij onderzoek zijn de stofwisseling en de zuurstofconsumptie verhoogd. Een onderfunctie gaat gepaard met een pafferig gezicht, zwelling onder de ogen, koude, droge huid, haaruitval, gewichtstoename, constipatie, mentale moeheid, geheugenzwakte en lethargie. Bij onderzoek zijn de stofwisseling en de zuurstofconsumptie verlaagd, er is sprake van hypothermie, een langzame pols en een gering hartminuutvolume. Je ziet, helemaal vrij van symptomen blijft het niet.
Voor wie is deze bijscholing?
Deze therapeutische bijscholing is bedoeld voor (aankomend) complementair werkend therapeuten. Enige basiskennis betreffende de werking van het lichaam (anatomie, fysiologie) wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Docent
Deze module wordt gegeven door
Dorothé Lueb


Niveau
De lesstof wordt helder en duidelijk uitgelegd. De informatie wordt aangeboden op HBO niveau. Uitgangspunt is de Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie, kortweg kPNI. Een wetenschap die ervan uitgaat dat systemen niet los van elkaar staan maar juist interacteren.

Studiemateriaal
Je hoeft voor deze opleiding geen boeken aan te schaffen. Je krijgt aan het begin van de dag een reader/studiemap.

Accreditatie
Deze themadag is (mbt de studiepunten) geaccrediteerd door de NWP en de MBOG.Praktische informatie

P&T jongvolwassenen
Data: vrijdag 6 december
Tijd: 9.30 tot 16.30
Locatie: Dubbelstraat 4, Balk
Kosten: € 75,-
Inbegrepen: koffie, thee, lunch
Opgeven: info@evenwijs.nl
Informatie: 0514-750237*