Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum

Praktische informatie

Het zieke kind behandelen
Een kind is nog in de groei en heeft verhoudingsgewijs meer nodig dan een volwassene. Meer bouwstoffen en micronutriënten maar ook meer aandacht en zorg. Ons streven is natuurlijk dat het kind opgroeit in goede gezondheid, soms echter wordt ook een kind getroffen door een ziekte. Gelukkig is het herstel- en reactievermogen van een kind zeer groot. Acute aandoeningen zijn daardoor in de regel snel verdwenen. Denk aan typisch acute kinderziekten zoals waterpokken, roodvonk, vijfde ziekte en zesde ziekte, mazelen en rode hond.
Therapeutische bijscholing
Voor wie is deze bijscholing?
Deze therapeutische bijscholing is bedoeld voor (aankomend) complementair werkend therapeuten. Enige basiskennis betreffende de werking van het lichaam (anatomie, fysiologie) wordt verondersteld aanwezig te zijn. Orthomoleculaire kennis is handig maar niet noodzakelijk.

Niveau
De informatie wordt aangeboden op HBO niveau. Uitgangspunt is de Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie, kortweg kPNI. Een wetenschap die ervan uitgaat dat systemen niet los van elkaar staan maar juist interacteren.

Organisatie
Deze bijscholing wordt georganiseerd door Viteducatief. Aanmelden kan uitsluitend via de site van Viteducatief (klik hier voor meer info).
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Themadagen Cursussen Opleidingen Evenementen Diversen
- Inzicht in het lymfesysteem
- Sport en voeding
- Topdag voeding
- Blaas en nieren

- Speed-up dag
- Spijsvertering

- Parkinson
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Farmacologie
- Gewichtsbeheersing

- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III
- Epifysiologie
- Voedingscoach
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Lymfedrainage therapeut
- Piramide Ervaringsdag
- Paleo Patisserie
- EFT workshop
- Maak er je beroep van
- Klaar voor je toekomst

- Hulpmiddel privacywet

Data: 30 mei - Balk - VOL
  6 juni - Amersfoort
Tijd: 10.00 tot 16.00
Docent: Dorothé Lueb
Organisatie: Vitortho
Opgeven: viteducatief.nl
   
Helaas wordt één op de vijf kinderen geconfronteerd met een chronische aandoening. Astma en chronische bronchitis komen het vaakst voor, bijna 10% heeft daarmee te maken. Astma en eczeem gaan vaak samen, van de kinderen met eczeem (6,5%) heeft een kwart ook astma. Ernstige hoofdpijnen komt bij 3% van de kinderen voor en darmstoornissen bij bijna 2%. Veel kinderen hebben slaapproblemen en een deel daarvan geeft aan vaak moe te zijn. Behalve een langdurige fysieke aandoening kunnen kinderen ook langdurige gedrags- of leerstoornissen hebben. Dyslexie komt bij 4% van de kinderen voor. Verder vertoont 5% van de kinderen hyperactief en aandachtsgestoord gedrag. Van de kinderen met klachten heeft bijna de helft last van meer dan één klacht.

Het is te begrijpen dat een chronische aandoening niet alleen impact heeft op het welbevinden van het kind, het vraagt ook veel van de ouders of verzorgers.

 

We behandelen van de meest voorkomende chronische aandoeningen die een kind kan treffen het werkingsmechanisme. We brengen in kaart welke systemen betrokken zijn en wat de oorzakelijke verbanden zijn. Daaruit volgt vanzelf interventiemogelijkheden er allemaal zijn. Daarbij kijken we in ieder geval naar het aspect voeding en naar een gerichte suppletie. Het chronisch zieke kind heeft daar beslist baat bij.