Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum

Praktische informatie

Parkinson
Bij de ziekte van Parkinson vindt er een progressief verlies plaats van zenuwcellen in de substantia nigra die de neurotransmitter dopamine produceren. Het tekort aan dopamine leidt tot kenmerkende motorische symptomen, waaronder beven, stijfheid, bewegingsvertraging en een gestoorde houdingsbalans. Vroeger of later in het ziekteverloop kunnen autonome functiestoornissen (zoals obstipatie en incontinentie) en psychische stoornissen (zoals stemmings- en angststoornissen en dementie) optreden.
Therapeutische Bijscholing
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen Evenementen Diversen
- Inzicht in het lymfesysteem
- Parkinson Patiëntendag
- Sport en voeding
- Topdag voeding
- Blaas en nieren

- Spijsvertering
- Fermenteren
- Parkinson
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Farmacologie
- Gewichtsbeheersing

- Manuele lymfedrainage I
- Manuele lymfedrainage II
- Manuele lymfedrainage III
- Voedingscoach
- Voetreflexmassage
- Lymfedrainage therapeut
- Epigenetisch therapeut I
- Epigenetisch therapeut II
- Epigenetisch Therapeut III
- HBO beroepsopleiding ONT
- Piramide Ervaringsdag
- Detox driedaagse
- Paleo Patisserie
- Ysbad training
- Maak er je beroep van
- Klaar voor je toekomst

- Hulpmiddel privacywet

Datum: zondag 21 oktober
Tijd: 9.30 tot 16.30
Locatie: Dubbelstraat 4, Balk
Kosten: € 75,-
Inbegrepen: koffie, thee, lunch
Docent: Dorothé Lueb
Opgeven: info@evenwijs.nl
Informatie: 06-21637488
 
 
YSBAD
training
Voor wie is deze scholing?
Deze dag is geschikt voor therapeuten. De lesstof wordt helder en duidelijk uitgelegd. Medische basiskennis wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Voor patiënten is er een aparte dag. Lees meer...

Niveau
De informatie wordt aangeboden op HBO niveau. Uitgangspunt is de Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie, kortweg kPNI. Een wetenschap die ervan uitgaat dat systemen niet los van elkaar staan maar juist interacteren.

Accreditatie
Deze themadag is (mbt de studiepunten) geaccrediteerd door de NWP en de MBOG.

Er zijn primaire en secundaire parkinsonismen. De ziekte van Parkinson is een primair parkinsonisme. Bij secundair parkinsonisme gaat het vooral om parkinsonisme door een externe oorzaak; bijvoorbeeld medicamenteus, toxinen, infectieus, metabool en structureel. In 2016 waren er naar schatting 49.400 mensen bij wie de huisarts de diagnose parkinsonisme heeft gesteld: 28.600 mannen en 20.800 vrouwen (jaarprevalentie). Dit komt overeen met 3,4 per 1.000 mannen en 2,4 per 1.000 vrouwen. Het gaat hier om alle vormen van parkinsonisme, waarvan de ziekte van Parkinson de voornaamste groep uitmaakt. Het aantal personen met een vorm van parkinsonisme neemt toe met de leeftijd en komt bij personen onder de 50 jaar nauwelijks voor
De behandeling van de ziekte van Parkinson is niet gericht op genezing maar op symptoombestrijding. Sinds 1967 staat het geneesmiddel L-dopa daarin centraal. De afgelopen decennia zijn verschillende dopamineagonisten (geneesmiddelen die de werking van dopamine bevorderen) geïntroduceerd. De dopaminerge therapie heeft tot een verbetering van de levensverwachting en de kwaliteit van leven geleid. De levensverwachting is echter nog wel korter dan die van de algemene bevolking (Beyer et al., 2001; Fall et al., 2003).
Tijdens deze themadag nemen we het fenomeen Parkinson onder de loep. We kijken welke factoren, processen en werkingsmechanismen een bijdrage leveren aan het klachtenbeeld. Ook kijken we naar eventuele interventie mogelijkheden.

Aan het einde van de dag heb je meer zicht gekregen op dit ziektebeeld en begrijp je waar de bedreigingen vandaan komen maar ook waar de kansen liggen.

Let op: er is ook een Parkinsondag speciaal voor Patiënten. Lees meer...
Aan- en afmeldingvoorwaarden
Privacy reglement